191113_KERLINGA HALLE un Trībīnes pieejamības shēma-2